ขอนแก่นแปลเอกสาร

ข้อมูลการชำระเงิน

การชำระเงินค่าบริการ     

         กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ส่งงานทางอินเทอร์เนตหรือไปรษณีย์  EMS    เมื่อสำนักงานแปลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและขอให้ลูกค้าชำระเงินค่าแปลเอกสารมาให้ก่อน    โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร    เมื่อสำนักงานได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว    จึงจะส่งงานที่แปลเสร็จแล้วให้กับลูกค้า

              

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร