ขอนแก่นแปลเอกสาร

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

การชำระเงินค่าบริการ     

         กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ส่งงานทางอินเทอร์เนตหรือไปรษณีย์  EMS    เมื่อสำนักงานแปลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและขอให้ลูกค้าชำระเงินค่าแปลเอกสารมาให้ก่อน    โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร    เมื่อสำนักงานได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว    จึงจะส่งงานที่แปลเสร็จแล้วให้กับลูกค้า

              

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร