ขอนแก่นแปลเอกสาร

เกี่ยวกับเรา

ขอนแก่นแปลเอกสาร

     รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอ VISA  

รับแปลบทคัดย่อ  บทความ  งานวิจัย  สัญญาต่าง ๆ 

รับแปลภาษาอังกฤษ  อิตาลี  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ดัชต์

สวีเดน  นอรเวย์  เดนมาร์ก ฟินแลนด์  ไอร์แลนด์ 

โดยผู้แปลที่มีประสบการณ์การแปลมากกว่า  15  ปี 

รับแปลเอกสารด่วน

รับพิสูจน์อักษร  ไทย / อังกฤษ

 

โทร. 089-4164577

Facebook :  ขอนแก่นแปลเอกสาร

Line ID :  0894164577

 

เวลาให้บริการ

เปิดทำการ  จันทร์ - ศุกร์  (09.00 - 17.00 น.)

               เสาร์ - อาทิตย์   (9.00 -  12.00  น.)