ขอนแก่นแปลเอกสาร

เกี่ยวกับเรา

ขอนแก่นแปลเอกสาร

     รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอ VISA  

รับแปลบทคัดย่อ  บทความ  งานวิจัย  สัญญาต่าง ๆ 

รับแปลภาษาอังกฤษ  อิตาลี  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ดัชต์ สวีเดน  นอรเวย์  เดนมาร์ก ฟินแลนด์  ไอร์แลนด์   โดยผู้แปลที่มีประสบการณ์การแปลมากกว่า  10  ปี 

บริการแปลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และราคากันเอง

     ท่านสามารถติดต่อเราหรือส่งเอกสารมาให้ประเมินราคา   ได้ตลอดเวลา  24  ชั่วโมง ตามช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

      . โทรศัพท์ :  089-4164577 

      .  E-mail :  kaewmai@yahoo.com

  •  Facebook: ขอนแก่นแปลเอกสาร
  •  
  •   Line ID : 0894164577

 

 

  การจัดส่งเอกสาร

1.  เอกสารราชการเพื่อใช้ขอ VISA  สามารถจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ EMS  หรือลูกค้าสามารถเดินทางมารับเอกสารได้ที่สำนักงานที่ขอนแก่น    ตามวันเวลาที่นัดหมาย

2.  เอกสารทั่วไปและเอกสารวิชาการ   เช่น   บทคัดย่อ   สามารถจัดส่งให้ได้ทาง   E-mail , Facebook หรือไปรษณีย์ EMS  หรือลูกค้าสามารถเดินทางมารับได้ที่สำนักงานที่ขอนแก่น   ตามวันเวลาที่นัดหมาย

เวลาให้บริการ

เปิดทำการ  จันทร์ - ศุกร์  (09.00 - 17.00 น.)

                 เสาร์ - อาทิตย์   (9.00 -  12.00  น.)